SKAKKLUBBEN ALSSUND

hjemmesideansvarlig


niels.b.yde@skakals.dk

BESTYRELSESMØDE 20. OKT. 2020

Bestyrelsen holdt møde tirsdag d. 20. oktober 2020, fordi der efterhånden havde samlet sig en del løse ender.


Vores 50-års jubilæumsturnering har været en skuffelse på ét område for flere i bestyrelsen. Skønt vi reklamerede massivt for at få klubbens medlemmer til at tilmelde sig, er der skuffende få, og efter fristens ophør viste det sig, at nogle bare skulle have en telefonopringning. I lignende situationer fremover vil bestyrelsen derfor ty til barnepige-rollen.

De 2 udlovede ratinggruppepræmier i turneringen vil blive fordelt med én for spillere over 1600 i rating og én for spillere på 1600 og derunder.


Flere af bestyrelsesopgaverne blev drøftet, herunder personspørgsmål. Sekretæropgaven blev defineret, og Niels B. Yde varetager denne. Usikkerhed omkring vores materalesituation har gjort det nødvendigt at lave en funktion som Materielforvalter, og denne post tager Sten-Olof Jansson. I alle spørgsmål om materialer - herunder lån af - skal man altså træffe aftale med Sten-Olof. Som det tredie begynder bestyrelsen at forberede sig på, at Broder Petersen træder tilbage.


Klubbens styrkeliste blev vedtaget. Den kan ses andetsteds på denne side. I år har vi strengt fulgt retinglisten (efter rettelse af ét ratingtal). Holdleder for 1.-holdet er Niels Skovvart og for 2.-holdet Broder Petersen.


På mødet tilrettelagde vi d. 21. novembers reception og simultan, men begivenhederne siden, har gjort dette uaktuelt.