Godkendte referater og godkendte regnskaber kan altid rekvireres ved henvendelse til den hjemmesideansvarlige.

Ekstraordinær Generalforsamling


d. 07. juli afholdt Skakklubben Ekstra-ordinær Generalforsamling. Eneste punkt på dagsordenen var godkendelse af klubbens regnskab. Carsten Borchert fremlagde regnskabet for 2020, og med få opklaringer af forhold vedr. LINAK-tilskud og Sønderborg Bymesterskab 2020 blev regnskabet godkendt.