SKAKKLUBBEN ALSSUND

hjemmesideansvarlig


niels.b.yde@skakals.dk

Slotsturnering 3. runde

3. runde af Slotsturneringen bevarede 2 spillere på maximumpoint, nemlig Hansjørgen Clausen i basis 2 og Børge Juulsgaard i basis 3.


Resultatmæssigt gav runden ikke store overraskelser.

Men det betød ikke, at der ikke skete overraskelser. 40-50 minutter inde i runden fik alle en overraskelse, idet en eller anden tosse havde glemt at slukke sin telefon, hvilket den højlydt forkyndte.

Tossen var skribenten af disse linjer (ellers havde jeg refereret mere diplomatisk).

Undskyld til alle. Jeg er glad for, at det ikke skete i nogens tidnød.


50-års-jubilæumsturnering

4. runde


Jubilæumsturneringen spilles med fynd og klem. Skribenten måtte lægge ryg til rundens stormesterremis, men Claus Maegaard Nielsen forsvarede sig opfindsomt og sikkert. Godt og opfindsomt spil leverede Hansjørgen Clausen også, og Guido Heinemann måtte stille sig tilfreds med remis.

Om Erik Holm Petersen havde taget ved lære er ikke til at sige. I hvert fald forhindrede han Arne Petersen i at rokere og gjorde kort proces.

Emre Ozsoy fik en officeer foræret i åbningen, men formåede ikke at omsætte den stillingsmæssige fordel. Alligevel vandt Emre, fordi Erik Asmund velvilligt byttede officererne af.

Efter at have haft en lille stillingsfordel i det meste af partiet gik John Kristoffersen ind i et dårligt sluspil, som Broder Petersen vandt sikkert.

Sten-Olof Jansson tabte en kvalitet, og ved at give den tilbage skabte Per Hansen så stor fordel, at Sten-Olof måtte opgive.

Carsten Hansen er kommet i gang. Denne gang gik det ud over Peter Otten i et parti, hvor et konstant øget pres fik diget til at bryde sammen.

Poul Erik Nielsen og Allan S. Lausten kom ind i en temmelig lukket stilling, hvor Poul Erik fik angrebschancerne. Allan havde svært ved at finde gode træk og gjorde en grov fejl, så Poul Erik kunne bryde igennem.

Bent H. Bojsen og Helge Andersen spillede  et intenst positions-parti. Bent begik en fejl, der var stor nok til, at Helge fik fat og vandt.