Godkendte referater og godkendte regnskaber kan altid rekvireres ved henvendelse til den hjemmesideansvarlige.

Opdatering af kalender


Nu, hvor holdturneringen ligger fast, og klubben ikke skal spille holdkamp onsdag d. 15. december, har bestyrelsen besluttet at rykke juleafslut-ningen frem til denne dato. Vi håber at se mange til hyggelig julelyn og glög.

Forårsprogram  2022

Allerede nu kan klubbens bestyrelse præsentere klubbens medlemmer og andre interesserede for forårets program. Bemærk, at klubbens Forårsturnering udvides til 9 runder. Den spilles som en åben Sweitser-turnering. Hjemmesiden slår det synligt op, når turneringsindbydelsen er slået op i DSUs system.