Godkendte referater og godkendte regnskaber kan altid rekvireres ved henvendelse til den hjemmesideansvarlige.

10.05.2021

G E N E R A L F O R S A M L I N G

05.05.2021

ANNULERING

Resten klubbens/hjemmesidens offentliggjorte program for sæsonen 2020-21 annuleres hermed. Der bliver altså ingen klubaktivitet bortset fra den ordinære generalforsamling onsdag d. 26.05. på denne side af sommerpausen. - Den igangværende onlineturnering færdigspilles selvfølgelig, men derefter holder klubben ferie.


I håbet om, at Danmark undgår en 3. bølge af corona-pandemien, ser klubben frem til normal aktivitet, når sæson 2021-22 starter og afvikles. Sæsonstarten finder sted

ONSDAG  d.  11.  AUGUST  2021

klokken  19

05.05.2021

BESTYRELSESMØDE

Onsdag d.  21.04.  afholdt klubbens bestyrelse møde. Mødet drejede sig først og fremmest om at forberede den kommende generalforsamling og indeholdt derfor ikke beslutninger.


Undtaget herfra er dog, at det blev besluttet, at bestyrelsen ikke vil arbejde for at erstatte den coronaramte 50-års-reception og simultanforestillingen med Jonas Buhl Bjerre.


Under de øvrige punkter blev det besluttet, at klubbens sædvanlige 7-runders åbne sweizer-turnering om efteråret fortsat skal være klubmesterskab, og at der skal indstiftes en vandrepokal (m. inskription) til dette. Samarbejdet m. Gråsten Skakklub om Slotsturneringen fortsætter. Den sædvanlige 7-runders turnering om foråret ændrer navn til Skakklubbens Alssunds Forårsturnering.


Herudover gav bestyrelsen grønt lys for, at der fremover kan arrangeres online-turneringer i klubbens navn sideløbende med nærskakturneringerne.