Godkendte referater og godkendte regnskaber kan altid rekvireres ved henvendelse til den hjemmesideansvarlige.

Bestyrelsesmøde 10.02.2022


Dagsordenen for den kommende generalforsamling blev gennemgået. Bestyrelsen vil stille forslag om at ophøre med at dele medlemskab i passivt og aktivt, fordi udviklingen siden 1987 har udlignet forskellen i reelle rettigheder mellem de to former. Derfor vil der også komme forslag om vedtægtsændring. Det vil også blive foreslået, at vi i medlemskab ophører med at have kategorien Barn (0-14) med dertil hørende vedtægtsændring. Ligeledes vil bestyrelsen foreslå en udligning i kontingent mellem senior (21-65 år) og pensionist (>64 år), så de kommende satser bliver: junior kr. 540/sæson, Senior kr. 800/ sæson (nedsat kr. 20) og pensionist kr. 700/sæson (hævet kr. 60); de 2 omhandlede kategorier vil dermed komme til at bidrage mere ligeligt til klubkassen.