09.04.2024

SKAKSKOLEN  ALSSUND

På årets GENERALFORSAMLING i SKAKKLUBBEN ALSSUND  blev det vedtaget, at den skakskole, der har været drevet siden 2018-19, skal indmeldes i Dansk Skoleskak, som en del af skakklubben.


Indmeldingen skete på baggrund af, at Mathias Granum har været meget aktiv for at få drengene (der er ingen piger med pt.) med ud at spille andre steder end hjemme i klubben. I løbet af efteråret meldte 4 forældre sig/deres dreng individuelt ind i Dansk Skoleskak, og da Mathias gerne ville have drengene med til Danmarks Mesterskabet i Holdskak, og dette krævede en skole eller en skakskole, der var medlem af Dansk Skoleskak, stillede han forslag om dette på generalforsamlingen bakket op af bestyrelsen.


Skakskolen har fået navnet SKAKSKOLEN  ALSSUND, og som en del af klubben (dog ikke af DSU) finder jeg det på sin plads, at den får en side (fane) på Klubbens hjemmeside.

Denne side vil holde klubbens interesserede orienterede om det, når drengene deltager i arrangementer såvel i Syd Grand Prix som i regi af Dansk Skoleskak, der afholder både individuelt DM og hold-DM med dertil hørende kvalifikationsstævner.

09.04.2024

Hold-DM i skoleskak

06. april 2024

på Bakkeskolen i Kolding

Fra venstre mod højre: Ishaan Bhavsar, Tim Skliarevski, Niclas Betz, Lucas Granum, Knud Halskov

Fotos og fotoshopping: Mathias Granum

Lørdag d. 06. april 2024 afholdt Dansk Skoleskak Danmarks Mesterskab i skoleskak for hold på Bakkeskolen i Kolding. SKAKSKOLEN ALSSUND deltog med et hold og blev nr. 3 (af 4).


I en række kredse var der blevet afviklet kvalifikationstævner, og Skakskolen Alssund havde 02. marts kvalificeret sig ved at vinde overbevisende individuelt ved et stævne i Tønder.


Sideløbende med inddelingen i kredse inddeler Dansk Skoleskak i 4 kategorier:

  • A: Et hold fra én Folkeskole, 0.-9. klasse
  • B: Et hold fra én Folkeskole, 0.-6. klasse
  • C: Et hold fra én Folkeskole, 0.-3. klasse
  • Å: Et hold fra en skakskole, hvor elever fra flere (Folke)skoler kan deltage, 0.-9. klasse


 Hvert hold er på 4 spillere. Skakskolen Alssund deltog i Å-gruppen med disse drenge:

Fra venstre:  Ishaan Bhavsar, Tim Skliarevski, Niclas Betz, Lucas Granum og Knud Halskov

Fotos og fotoshopping:  Mathias Granum

De er 5, ja. For hver runde lod Mathias drengene rotere.


Å-gruppen var 4 hold tilmeldt, så de skulle spille alle-mod-alle 2 gange, altså 6 runder. Betænkningstiden var 25 minutter/spiller/parti. Jeg kan kun udlede af de 4 deltagende, at der blot har været kvalifikation i 4 kredse. Dette siger intet om konkurrencen i hver af de 4 kredse og heller ikke noget om, hvorvidt der i andre kredse er skakskoler, der kunne have deltaget.


Slutstillingen blev:

  1. Læseforeningens Skakskole    26½ mp
  2. Skive Skakskole                            13     mp
  3. Skakskolen Alssund                     11     mp
  4. Fredericia Skakskole                    9½ mp

 Bemærk, at der regnes i matchpoint. Det er jo en holdturnering! De mulige brætpoint blev omsat således:

Der var 5 mp til deling i en kamp, for uafgjort, for 2½-1½, 4 for 3-1, for 3½-½ og for 4-0.


I de 3 formiddagsrunder klarede vi os tilfredsstillende, idet vi spillede en kamp uafgjort, vandt en stort og tabte en lige så stort, og i 4. runde vandt vi over Fredericia (dog ikke så stort som om formiddagen), men så tabte vi begge sidste runder med 0 p, og derfor rykkede vi fra 2.-pladsen ned til 3.-pladsen.


Læseforeningens Skakskole var urørlige. Efter 2 runder, hvor de afgav point, gjorde de rent bord i de sidste 4 runder. På 1.- og 2.-brættet havde de piger, og alle var klart ældre end vores drenge.


Odense står i det hele taget stærkt. Alle 3 Folkeskolerækker blev vundet af Giersings Realskole!