SKAKKLUBBEN ALSSUND

hjemmesideansvarlig


niels.b.yde@skakals.dk

VELKOMMEN TIL

SKAKKLUBBEN ALSSUND

Hjemmesiden er senest ændret:  02.01.2021

AJOURFØRING

Indholdet af denne hjemmeside føres ajour i takt med begivenheder i SKAKKLUBBEN ALSSUND, og da denne har klubaften onsdag aften, vil siden kunne forventes at blive opdateret i den følgende weekend.

Regeringen har forlænget corona-restriktionerne til og med søndag d. 07.02.2021.

Bestyrelsen i SKAKKLUBBEN ALSSUND har i den anledning - og fordi indgrebet ikke har nævneværdig betydning for 2 uger yderligere - valgt at AFLYSE al klubaktivitet til og med uge 7.

Dette indslag er tilføjet d. 15.01.2021

Aftalt remis:

Ifølge skakreglerne kan remis bl.a. opnås ved, at modstanderne enes om at tage remis. Dette ved alle turneringsspil-lere, men rigtig mange er usikre om, hvordan en sådan enighed opnås. Hvor ofte hører man ikke igennem det tyste spillelokale ordene: "Jeg tilbyder remis.", men er det ikke - oftest - mere korrekt at "foreslå". Ordene betyder vel noget?

... Fremsætter man et forslag om remis, kan man ikke trække det tilbage. Modstanderen kan vælge at modtage eller afslå forslaget. Korrekt fremsætter man forslag om remis i en 3-trins-raket: 1) man gør sit træk; 2) man fremsætter forslaget; og 3) man aktiverer modstanderens ur. Vil man være helt sikker, begynder man med at annoncere, hvilket træk man vil udføre, samt at man vil foreslå remis. I så fald skal man være opmærksom på, at man har bundet sig til såvel det annoncerede træk og det annoncerede forslag. Det kan betragtes som forstyrrende adfærd og dermed som usportslig optræden at fremføre remisforslag, når modstanderen er i trækket!

Hosstående stilling opstod i partiet Erik Holm Petersen  -  Per Hansen i 2. runde af 50-års Jubi-læumsturneringen. Stillingen bedømmes af Stockfish til at være helt lige. Erik havde tidligere fremsat remisforslag, men var blevet afvist bl.a. med henvisning til, at forslaget ikke var frem-sat korrekt. Partiet fortsatte: 41. Sxb7?! Springeren på c5 bandt hvids stilling godt sammen. 41. a3 var det bedste trøk. 41. ... , axb4  42. Txb4. Slag på c6 var lidt bedre. 42. ... , Txa2+  43. Kg1? Passiviserer kongen. Sort opnår ikke noget med 43. Ke1, Tg2  44. Kf1. På kun 3 træk har hvid forvandlet sin stilling til en tabsstilling. 43. ... , Tb5  44. Txb5, cxb5  45. Sd6, b4  46. Tf1, b3  47. Sc4?! Med 47. Tb1, b2  48. Kf2 holder hvid bedre ud.  47. ..., b2  48. Sd2, Lc7  49. Tb1?!  Opgiver g- og h-bonden og gør det nemmere for sort. 49. ... , Lxg3  50. Kg2, Lxh4  51. Kf3, Le7  52. Sc4, Ta4  53. Sb6, Ta2  54. Sc4, g5  55. Sxb2?! Ld6   56. Sc4?? Selvmat. 56. ... , g4 #

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Foreløbig

Coronausikkerhed

20.01.2021 - 17.02.2021


aflysning af klubaktivitet

03.03.21-28.04.21

Sønderborg Mesterskab

koordineret turnering over 7 runder

Spilledatoer: 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 07.04. 14.04. & 28.04.21

Klokken 19-23

Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 6400 Sønderborg

24.03.2021

GENERALFORSAMLING

DENNE GANG

- Om at aftale remis

- partislutning

- Fisher Random Chess/Skak 960

- Udvidet brug af STOCKFISH

- Partier fra SLOTSTURNERINGEN

- revideret kalender

- revideret medlemsliste

- link til tilmelding til Sønderborg Bymesterskab

Fischer Random Chess/Skak 960  -  begyndelsesstillingen

I Fischer Random Chess står bønderne i den vante udgangsstilling på hhv. 2. og 7. række. Officerernes placering derimod afgøres ved lodtrækning/terningkast, men ligesom i skak er sorts stilling et spejlbillede af hvids. Jeg har ikke set nogen fast procedure for lodtrækningen, men visse 'regler' skal overholdes: én løber skal være hvidfeltet og én sortfeltet, og kongen skal stå imellem tårnene og kan derfor kun stå på b1-g1/b8-g8. Nedenstående stilling opstod ved terningkast:

Kongen kan stå på 6 felter (b1-g1). En 6-er med terningen placerede kongen på g1. Herefter skal der stå et tårn på h1. - 6 felter tilbage, 3 sorte og 3 hvide. Med a1 som udgangsfelt trækkes der lod om løbernes placering: a1 = 1/4 øjne, c1 = 2/5 og e1 = 3/6. Det blev en 5-er. Næste løber: b1 =1/4 øjne, d1 = 2/5 og f1 = 3/6. Det blev en 1-er. Tilbage er der 4 felter. Kastes en 5-er eller en 6-er, skal der kastes om ved første springer. Første tællende slag var en 4-er, så første springer kom til at stå på f1, og så er der 3 felter tilbage: a1, d1 & e1. a1 = 1/4, d1 = 2/5 og e1 = 3/6. En 1-er gav en springer på a1. - 2 felter tilbage: d1 & e1. En 1-er, 3-er eller 5-er vælger d1, og en 2-er, 4-er eller 6-er vælger e1. Som brik valgte jeg tårnet og slog en 2-er. Dronningen giver nu sig selv, og sorts officerer stilles op  på samme linjer på 8. række.

Jeg foreslår, at vi bruger denne rækkefølge, altså 1) kongen, 2) 1.løber. 3) 2. løber, 4) 1. springer, 5) 2. springer, 6) 1. tårn og 7) 2. tårn, hvorefter dronningen giver sig selv. Når der kun er et ledigt felt mellem kongen og randen, skal dette felt besættes af et tårn.

Jeg foreslår endvidere, at de 2 spillere, der først afslutter deres parti i en runde, foretager lodtrækningen til næste runde. - Som ved almindelig Grand Prix spilles der 5 runder med 3 point for gevinst og 1 for remis.