VELKOMMEN TIL

SKAKKLUBBEN ALSSUND

Hjemmesiden forsyner sine indslag med dato for opslag.

AJOURFØRING

Indholdet af denne hjemmeside føres ajour i takt med begivenheder i SKAKKLUBBEN ALSSUND, og da denne har klubaften onsdag aften, vil siden kunne forventes at blive opdateret i den følgende weekend.

22. februar 2021

Alssund-Online hurtigturnering, HurtigSdb.24feb.10.mar.24mar.

Efter 3 onsdage med Grand Prix Turnering blander vi nu kortene. Desværre forhindrer coronaen klubben i at afvikle SØNDERBORG MESTERSKAB som annonceret med start d. 03. marts, og også klubbens generalforsamling må udsættes på ubestemt tid. Men på nettet kan vi spille, og det inviterer vi til. I håb om at lokke flere til inviterer vi nu også medlemmer af Gråsten Skakklub.


Onsdagene 24. februar, 10. marts og 24. marts forsøger vi os med en hurtigturnering over 6 runder, 2 runder pr. gang. Betænkningstiden er sat til 25 min. + 10 sekunder/pr. træk. Første runde spilles fra kl. 19.15. Urene startes automatisk, og gør man ikke sit første træk inden 30 sekunder, er partiet tabt. Anden runde lægger maskinen, når første runde er færdigspillet. Pausen bliver på ca, 10 minutter.


Onsdagene 03. marts og 17. marts spiller vi Grand Prix, og vi fortsætter med betænkningtiden 15+03.


Er du medlem af en af klubberne Gråsten Skakklub eller Skakklubben Alssund, og er du oprettet som bruger på Lichess.org , så meld dig ind i Alsund-Online. Når du er godkendt som medlem her, kan du frit melde dig til vores turneringer.


Vel mødt!

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Foreløbig

Coronausikkerhed

20.01.2021 - 02.03.2021


aflysning af aktiv klubaktivitet

03.02., 10.02. & 17.02.

Online-Grand-Prix turneringer

kl. 19.15 - ca. 22

betænkningstid: 15+03 min./mand/parti

03.03.21-28.04.21

Sønderborg Mesterskab

koordineret turnering over 7 runder

Spilledatoer: 03.03., 10.03., 17.03., 31.03., 07.04. 14.04. & 28.04.21

Klokken 19-23

Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 6400 Sønderborg

24.03.2021

GENERALFORSAMLING

DENNE GANG

- Alssund-Online

- Om at aftale remis

- Fisher Random Chess/Skak 960

- Udvidet brug af STOCKFISH

- Grand Prix 03. februar

- Parti fra Grand Prix

- revideret kalender

- revideret medlemsliste

- link til tilmelding til Sønderborg Bymesterskab

Fischer Random Chess/Skak 960  -  begyndelsesstillingen

I Fischer Random Chess står bønderne i den vante udgangsstilling på hhv. 2. og 7. række. Officerernes placering derimod afgøres ved lodtrækning/terningkast, men ligesom i skak er sorts stilling et spejlbillede af hvids. Jeg har ikke set nogen fast procedure for lodtrækningen, men visse 'regler' skal overholdes: én løber skal være hvidfeltet og én sortfeltet, og kongen skal stå imellem tårnene og kan derfor kun stå på b1-g1/b8-g8. Nedenstående stilling opstod ved terningkast:

Kongen kan stå på 6 felter (b1-g1). En 6-er med terningen placerede kongen på g1. Herefter skal der stå et tårn på h1. - 6 felter tilbage, 3 sorte og 3 hvide. Med a1 som udgangsfelt trækkes der lod om løbernes placering: a1 = 1/4 øjne, c1 = 2/5 og e1 = 3/6. Det blev en 5-er. Næste løber: b1 =1/4 øjne, d1 = 2/5 og f1 = 3/6. Det blev en 1-er. Tilbage er der 4 felter. Kastes en 5-er eller en 6-er, skal der kastes om ved første springer. Første tællende slag var en 4-er, så første springer kom til at stå på f1, og så er der 3 felter tilbage: a1, d1 & e1. a1 = 1/4, d1 = 2/5 og e1 = 3/6. En 1-er gav en springer på a1. - 2 felter tilbage: d1 & e1. En 1-er, 3-er eller 5-er vælger d1, og en 2-er, 4-er eller 6-er vælger e1. Som brik valgte jeg tårnet og slog en 2-er. Dronningen giver nu sig selv, og sorts officerer stilles op  på samme linjer på 8. række.

Jeg foreslår, at vi bruger denne rækkefølge, altså 1) kongen, 2) 1.løber. 3) 2. løber, 4) 1. springer, 5) 2. springer, 6) 1. tårn og 7) 2. tårn, hvorefter dronningen giver sig selv. Når der kun er et ledigt felt mellem kongen og randen, skal dette felt besættes af et tårn.

Jeg foreslår endvidere, at de 2 spillere, der først afslutter deres parti i en runde, foretager lodtrækningen til næste runde. - Som ved almindelig Grand Prix spilles der 5 runder med 3 point for gevinst og 1 for remis.