VELKOMMEN TIL

SKAKKLUBBEN ALSSUND

SKAKKLUBBEN ALSSUND holder til i FRIVILLIGHEDENS HUS, Perlegade 50, 6400 Sønderborg


KLUBBEN har KLUBAFTEN onsdag fra klokken 19 til 23


KLUBBEN holder SKAKSKOLE onsdag kl. 18-18.50 - med spil for juniorerne kl. 19-20


Alle er velkomne! Nye vil kunne træffe et bestyrelsesmedlem fra kl. 18.

GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 13.03.2024 afholdt Skakklubben Alssund ordinær generalforsamling i overensstemmelse med klubbens love.


Generalforsamlingen resulterede i, at Mathias Granum og Thomas L. Thorgaard indtræder som bestyrelsessuppleanter for Bo Jensen og Johnny S. Andersen. Desuden er Niels Jørgensen indtrådt som revisorsuppleant i stedet for Kim Czepluch. Mathias og Thomas vil blive indbudt til fremtidige bestyrelsesmøder med udtaleret, men ikke stemmeret.


Som noget nyt forsøger klubben til efteråret at invitere til 2 klasser i Klubmesterskabet: Den ene klasse kommer til at fungere uændret fra tidligere, mens den anden vil få betænkningstid på 45m.+15s/parti/spiller. Denne tid kan rates.


En anden ændring er, at Skakklubben Alssund fremover skal tilmeldes Dansk Skoleskak med Skakskolen. Deltagerene i Skakskolen skal til gengæld betale et kontingent på kr. 170.

KOMMENDE  AKTIVITETER


10.04.    Udsatte partier, Grand Prix og

              klubhurtigturnering


17.04.    Alssund Forårsturnering 2024, 7. og sidste

              runde.


24.04.   Forårs Hurtigturnering 2024, 1. & 2. runde


01.05.    Forårs Hurtigturnering 2024, 3. & 4. runde


08.05.   Forårs Hurtigturnering 2024, 5. runde


15.05.    Sæsonafslutning m. Klubmesterskab i Lyn


18.-20. maj/Pinsen: Gråsten Skakklubs 100-års jubilæ-

             umsturnering (tilmelding m. indskud senest 

             06.05.2024)14.08.   Sæsonstart 2024-25

DENNE GANG - 15.05.2024


  1. - Forside: indhold mm. 
  2. - Holdturnering 2023-24: Oprykningskampe-ne mod Jerne 1 og Horsens 2
  3. - Alssund Forårsturnering 2024: Finalen med Mathias Granum og Niclas Betz som de 2 vindere
  4. Forårs Hurtigturnering 2024
  5. - Interne turneringer:  Slutstillingerne i Grand Prix 2023-24 og Klubhurtigturnering 2023-24
  6. - Partiside: 2 partier mod GM Jesper Thybo
  7. - Medlemsinfo: Kalender for resten af sæsonen og medlemsliste.
  8. - Skakskolen: nr. 3 ved Hold-DM i skoleskak


Nye indslag er markeret med rødt.


Hjemmesiden forsyner sine indslag med dato for opslag.