VELKOMMEN TIL

SKAKKLUBBEN ALSSUND

SKAKKLUBBEN ALSSUND holder til i FRIVILLIGHEDENS HUS, Perlegade 50, 6400 Sønderborg


KLUBBEN har KLUBAFTEN onsdag fra klokken 19 til 23


KLUBBEN holder SKAKSKOLE onsdag fra klokken 18 til 18.50


Alle er velkomne!

  A N E R K E N D E L S E

Vaccinationer og mutationer til mere smitsom, men mindre dødelig coronavirus har åbnet vores samfund igen, og derfor holdt Dansk Skak Union igen i 2022 Delegeretmøde i forbind-else med Påsketurneringen.


Inden åbningen - i 2021 - tildelte Sydjysk Hovedkreds en Initiativ-præmie til SKAKKLUBBEN ALS-SUND. Helt håndgribeligt bestod præmien af et gavekort på 600 kr. ved Dansk Skaksalg samt 2 flasker vin, som klubben har givet videre til medlemmer i form af præmier for indsatser, klubben ikke tidligere har præ-mieret.

Ved tildelingen af præmien blev det fremhævet, at SKAKKLUB-BEN ALSSUND blandt andet i 2021 havde taget redskabet on-lineskak i brug i brug som tilbud til medlemmer i sydjyske klub-ber, og at klubben i 2020 oprettede en ny og indbydende hjemmeside, samt ikke mindst, at klubben forsøgte at gøre meget ud af  50-års-jubilæet i 2020.


Da Dansk Skak Union ikke holdt delegeretmøde i 2021 måtte Ini-tiativpræmien vente til 2022 med at blive tildelt af Unionen.


SKAKKLUBBEN ALSSUND er glad for og stolt over denne anerkendelse!

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Sæsonåbning

2022-23

onsdag d. 10. august

Hjemmesiden forsyner sine indslag med dato for opslag.

DENNE GANG - 16.05.2022


Anekendelse af Skakklubben Alssund

Sæsonafslutning og Klubmesterskab i lynskak

- Alssund Forårsturnering 2022, sidste runde

- opdateret medlemsliste marts 2022

- Kalender januar 2022 - maj 2022