VELKOMMEN TIL

SKAKKLUBBEN ALSSUND

SKAKKLUBBEN ALSSUND holder til i FRIVILLIGHEDENS HUS, Perlegade 50, 6400 Sønderborg


KLUBBEN har KLUBAFTEN onsdag fra klokken 19 til 23


KLUBBEN holder SKAKSKOLE onsdag fra klokken 18 til 18.50


Alle er velkomne! Nye vil kunne træffe et bestyrelsesmedlem fra kl. 18.

SKAKKLUBBEN ALSSUND

indbyder til

ordinær

GENERALFORSAMLING

onsdag d. 22. marts 2023

i

FRIVILLIGHEDENS HUS, PERLEGADE 50, 6400 SØNDEERBORG

DAGSORDEN:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Regnskab for 2022
  • Valg til bestyrelsen - Carsten Borchert og Sten-Olof Jansson er på valg
  • Valg af revisor - Erik Holm Petersen er på valg
  • Valg af revisorsuppleant - Kim Czepluch er på valg
  • Fastlæggelse af spillested og -tid  -  Der vil blive oplæg til diskussion af nuværende lokale contra lokaler på 'kasernen'
  • Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023
  • Indkomne forslag
  • Evt.

Indkomne forslag skal være formand Niels Skovvart, Kongevej 30B, 6400 Sønderborg, niels.skovvart@gmail.com i hænde senest onsdag d. 15 marts.


Kaffe mm. er betalt via kontingent/giver klubben.

KOMMENDE  AKTIVITETER


22.03.     GENERALFORSAMLING og lynskak


23.03.     Graasten Klubturnering 4. runde


29.03.     Alssund Forårsturnering 5. runde


05.04.    Udsatte partier

                Spil mod skakskoledrengene

                Grand Prix og/eller Klubhurtigturnering


12.04.     Alssund Forårsturnering, 6. runde


13.04.     torsdag Graasten Klubturnering, 5. rundeDENNE GANG - 20.03.2023


- Forside m. indhold mm.

- Alssund Forårsturnering 2023, runde 4

- Holdturnering 2022-23. runde 7 - ikke godt

- Grand Prix, 2. afdeling 2023

- klubhurtigturnering 02.03.2023

- Partivurdering og 4 partier, 2 fra Forårsturnerin-     gen og 2 fra Graasten Klubturnering 2023 

- medlemsliste februar 2023

- Kalender resten af 2022-23

- Ny fane: 2022 i navne og tal


Turneringer  -  indbydelser &

igangværende

Igangværende

Hjemmesiden forsyner sine indslag med dato for opslag.