VELKOMMEN TIL

SKAKKLUBBEN ALSSUND

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.05.2021

æ r e s m e d l e m

For sit næsten 50-årige virke for SKAKLUBBEN ALSSUND blev BRODER PETERSEN udnævnt til æresmedlem af klubben på Generalforsamlingen d. 26. maj.

Klubbens formand, Niels Skovvart (tv.), overrækker Broder Petersen beviset på hans udnævnelse til æresmedlem

I 1972 - 2 år efter klubbens dannelse - blev Broder Petersen valgt ind i bestyrelsen, og året efter - i 1973 - blev han klubbens kasserer. Med et kort intermezzo, hvor Broder overtog formandsposten i klubben, har han beklædt kassererposten siden 1973. I år trådte han tilbage.

De 49 år, hvor Broder har arbejdet i klubbens bestyrelse, har budt på op- og nedgange, men uanset hvor meget modvind, klubben oplevede, fandt Broder med sin ukuelige optimisme veje frem. Desuden har hans åbne og imødekommende væremåde altid fundet velvillig modtagelse hos mennesker, han har arbejdet sammen med. Broders virke for klubben har været uvurdérligt.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KOMMENDE ARRANGEMENTER

SÆSONSTART  2021-22

dato:  11. august 2021

klokken  19

Sted:  Frivillighedens Hus

Perlegade 50, 6400 Sønderborg

Hjemmesiden forsyner sine indslag med dato for opslag.

DENNE GANG - 20.05.2021


- Broder Petersen ÆRESMEDLEM

- Sønderborg online forårsturnering 2021, 6. runde

- 3 partier fra online-turneringen

- Resumé af bestyrelsesmøde d. 21.04.2021

- Sæsonstart 2021-22