VELKOMMEN TIL

SKAKKLUBBEN ALSSUND

Hjemmesiden forsyner sine indslag med dato for opslag.

AJOURFØRING

Indholdet af denne hjemmeside føres ajour i takt med begivenheder i SKAKKLUBBEN ALSSUND, og da denne har klubaften onsdag aften, vil siden kunne forventes at blive opdateret i den følgende weekend.

13.04.2021

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Foreløbig

Coronausikkerhed

uge 15 - 21

Sønderborg online forårsturnering 2021

7 runder på 7 uger

spilledag: som udgangspunkt tirsdag, men ...

GENERALFORSAMLING  UDSAT  -  

foreløbig ingen ny dato

SØNDERBORG MESTERSKAB  UDSAT  -

foreløbig ingen ny termin

DENNE GANG


- Sønderborg online forårsturnering 2021

- Off-dage på skakbrættet

- Grand Prix 03. februar

- revideret kalender

- revideret medlemsliste