15.05..2024

GRAND PRIX

Slutstillingen efter 6 afdelinger

23-24 sæsonens Grand Prix blev spillet over 6 afdelinger. Jonas B. Clausen deltog i alle 6 med 9 og 10 point som dårligste resultater. Disse regnes ikke med, da udelukkende de 4 bedste resultater tæller, og i disse 4 scorede Jonas 54 point, hvilket giver ham en suveræn 1.-plads i 2023-24.

15.05.2024

KLUBHURTIGTURNERING

HURTIGSKAK

ALLE  AFTENER  -  ALLE MEDLEMMER  -  INGEN RUNDETYRANI

- der spilles efter FIDEs regler for skakspillet under anvendelse af TILLÆG A4

- betænkningstiden er 25 min. + 10 sek./mand/parti (Uret stilles på program 16)

- der er ikke noteringspligt

- partier tabes ikke ved ringende telefon - undtaget herfor er partier, der spilles, mens andre partier i lokalet er

  turneringspartier

- alle medlemmer af Skakklubben Alssund er via medlemsskabet tilmeldt turneringen

- nye 'ansigter' kan gå direkte ind i turneringen uden andre formaliteter end navn

- som ny kan man deltage 2 aftener, inden man melder sig ind i klubben

- der er ingen rundelægning

- fremmøde/deltagelse er frivilligt

- modstander finder man selv blandt andre, der spiller samme turnering

- farven trækkes der lod om

- 2 partier mod samme modstander med modsat farve er ok

- ved opgørelsen tæller antal point (der laves ikke korrektion) og %-vis score

- turneringen præmieres

- uret skal anbringes, så displayet er synligt for alle

Onsdag. 08. maj enedes Jonas og jeg om remis i Forårs Hurtigturneringen, og det gjorde vi uden kamp. Jonas, der således blev ledig til at spille andet, tog imod udfordring af Poul Erik Nielsen. Dette spillede de med Klubhurtigturneringens betænkningstid, og skønt det ikke indgik i forhåndsaftalen, blev det noteret som del af denne turnering. Partiet endte remis, og dermed endte Jonas og jeg med begge at spille 8 partier. 


Turneringssejren løb jeg med.