24.02.2024

GRAND PRIX

-    sæsonens 3. & 4. afdeling  -

Næste afdeling af Grand Prix i klubben blev spillet 14.02., hvilket var i skolernes (og andres) vinterferie. Dette satte sit positive præg på denne afdeling, idet Carsten Borchert fandt tid til at deltage, og Gregory Hisnay  også var fri til en gang skak. Foruden disse 2 gav vinterferien anledning til, at 9-årige Tim Skliarevski fik lov til at være længe oppe, så han også kunne være med.


Vi, der kender Gregory, blev ikke overraskede over, at han anbragte sig i topstriden, og at han vandt. Selv Jonas kom til kort  - men kun mod Gregory. Carsten er sulten, og han spiller godt. Med tab i 1. runde til Sten-Olof tabte han først igen i sidste, da han mødte Gregory. Størst overraskede Niclas og Bernado. Flotte præstationer! Niclas kunne endda have vundet over Jonas, men overså det.


Tim fik en fin debut, hvor han vandt over Niels J. og spillede remis mod Andreas. Jo, vi har unge talenter på vej!

Slendrian, slendrian, slendrian! Hele 2 afdelinger af Grand Prix er spillet, siden resultater og stillinger blev vist her. Men nu indhentes det forsømte.


Af klubbens 2 nye, meget aktive juniorer er nu også Lucas kommet med her..., og Niclas spiller nu alle 5 runder. Samme Niclas har i holdturneringen scoret 2 point af 3 (kun tabt til Christian Jørgensen), så det er kvalificeret, når han i disse Grand Prix'er udtrykker utilfredshed med sit eget spil.

For Lucas er det nyt at spille seriøse partier mod rutinerede spillere, så hans 4 point i debutten må anses for tilfredsstil-lende.


Ny er også Bernado, og han er et interessant bekendtskab.. Også han er junior, men 5 år ældre end Lucas og næsten på alder med Jonas. Med 9 point viste han, at han kan være med.


2 Niels'er og en Jonas tævede hinanden indbyrdes, så vi løb med laurbærene i 3. afdeling d. 10. januar.

22.02.2024

KLUBHURTIGTURNERING

HURTIGSKAK

ALLE  AFTENER  -  ALLE MEDLEMMER  -  INGEN RUNDETYRANI

- der spilles efter FIDEs regler for skakspillet under anvendelse af TILLÆG A4

- betænkningstiden er 25 min. + 10 sek./mand/parti (Uret stilles på program 16)

- der er ikke noteringspligt

- partier tabes ikke ved ringende telefon - undtaget herfor er partier, der spilles, mens andre partier i lokalet er

  turneringspartier

- alle medlemmer af Skakklubben Alssund er via medlemsskabet tilmeldt turneringen

- nye 'ansigter' kan gå direkte ind i turneringen uden andre formaliteter end navn

- som ny kan man deltage 2 aftener, inden man melder sig ind i klubben

- der er ingen rundelægning

- fremmøde/deltagelse er frivilligt

- modstander finder man selv blandt andre, der spiller samme turnering

- farven trækkes der lod om

- 2 partier mod samme modstander med modsat farve er ok

- ved opgørelsen tæller antal point (der laves ikke korrektion) og %-vis score

- turneringen præmieres

- uret skal anbringes, så displayet er synligt for alle

Den opdaterede stilling i klubhurtigturneringen er: