26.11.2021

STOCKFISH  &  SLUTSPIL

eller

HUSK  DEN  SUNDE  SKEPSIS

Disse 2 stillinger stammer fra samme parti, holdkamppartiet Dzano Beckovic, Løgumkloster mod vores egen Sten-Olof Jansson.Stillingen til venstre vurderer STOCKFISH til -7,53 mens stillingen til højre vurderes til 0,00. Den sidste vurdering fastholder STOCKFISH endda på max-analyse. Analy-serne er taget ved gennemspilning af partiet i chess.com's analyseprogram.


I stillingen til venstre spillede Sten-Olof 59. ... , d3 (-8,00) hvorpå fulgte 60. Kc3, Ka5?? (-2,57!)  61. Lxd3, Sxd3? (-1,13!)  62. Kxd3, Kxa4? (0,00!). Ifølge STOCKFISH altså én brøler og 2 fejl af sort i løbet af 3 træk. Sort havde i 60. træk et overraskende, men meget stærkt gevinsttræk, og dette pegede STOCKFISH straks på. Prøv at finde trækket. Kniber det, eller vil du bekræftes i at have fundet det rigtige, så oplyses trækket under en anden fane end 'nyheder'. Partiet fortsatte med 63. Kc4, Ka5 hvorefter stillingen til højre er nået, og denne vurderer STOCKFISH altså til helt lige. Men er den det?


STOCKFISH foreslår, at 64. Kd5, Lb8/Lc7 er lige. Sort kan ganske rigtigt ikke ofre løberen med 64. ... , Kxb5  65. Kxd6, fordi hvid tager Be5 med ned i sin store sæk. Men med 'spildtrækket' med løberen kommer sort et skridt bagud i kapløbet til kongefløjen: 64. ... , Lc7  65. Ke6, Kxb5  66. Kf7, Kc5  67. Kg6, Kd6  68. Kxh6, Ld8  69. Kg7, Ke6  70. h6, Lf6+  71. Kf8, Lh8  72. Kg8, Lf6  73. h7, Lh8  74. Kxh8, Kf7  75. f4, exf4  76. e5, f3  77. e6+, Kxe6  78. Kg7, f2  79. h8(D), f1(D)  80. De8+, Kd6  81. Dg6+. Sort kan ikke spille 81. Kd5/Kd7/Kc7 pga. skakken på f7 med dronningafbytning, og 81. Kc5, Df5+ fører til, at hvid går i dronning med skak. Tilbage er 81. Ke5/Ke7 hvor g5 i begge tilfælde falder med skak, så hvid bevarer initiativet. STOCKFISH vurderer stillingen til ca. +2,5. Sort får ikke remis, hvis hvid holder hovedet koldt.


Under mit arbejde med stillingen i højre diagram skiftede STOCKFISH mening, således at 64. Kd5 ændredes til +3 (ca.), men da jeg satte stillingen op i et nyt vindue, fastholdt STOCKFISH vurderingen 0,00!

Den lære, man kan uddrage af ovenstående, skulle gerne være, at man ikke skal stole på STOCKFISH i 'simple' slutspil. Dog skal det i sandhedens interesse fortælles, at da jeg satte stillingen op og førte de sorte brikker mod STOCKFISH på styrke 3200, var maskinen ikke i tvivl om vejen til gevinst for hvid. Skakspillere med sans for bondeslutspil vil ikke kunne lære meget skakligt af analysen, men lad mig slutte med at fortælle, at Sten-Olof, der førte de sorte brikker, spillede på gevinst ved at gå efter Bf3 med sin konge! Så mon ikke Sten-Olof kan lære lidt skak af analysen?