06.05.2023

SÆSONAFSLUTNING &

kLUBMESTERSKAB I lYNSKAK

Onsdag d. 3. maj afsluttede SKAKKLUBBEN ALSSUND den officielle del af klubbens 2022-23 sæson. Som en del af afslutningen bød klubben på kaffe og kage, og som en yderligere del uddeltes der præmier i forskellige turneringer. Endelig spillede vi også et officielt Klubmesterskab i lynskak. Foruden de 10 deltagere i lynskakturneringen var Poul Erik Nielsen og Broder Petersen også til stede. Disse 2 spillede deres 7.-runde parti fra Graasten Klubturnering 2023.


I begyndelsen var Simon Knudsen der også. Simon er efterhånden blevet 16 år og går i 9. klasse. Sidste år overtalte jeg ham til at blive medlem af klubben, selv om han ikke kan være med hele klubaftener. I den kommende sæson skal Simon på efterskole, så vi skal ikke forvente at se ham - måske bortset fra skolernes ferier. Klubben ønsker Simon et godt efterskoleår, og vi håber at se ham igen til sæson 24-25.


I lynturneringen lagde Erik Hol Petersen hårdt ud med at vinde over Niels Skovvart. Derefter gjorde han ikke meget væsen af sig. Selv tabte jeg i 2. runde til Jonas B. Clausen. Hvad hjælper en næsten lige stilling, når man har 6 sekunder mod flere minutter? Derefter tabte jeg i 3. runde til Niels Skovvart. Jeg slog en bonde med en løber. Bonden var dækket. I samme runde tabte Jonas til Simon S. Asmussen, og derefter var partiet Jonas-Niels afgørende. De delte. Dermed delte de også Klubmesterskabet.

Beklageligvis er mit excel-program indstillet til at omforme 1-2 til 1/2 (dato) og 1- 2 til 1. februar.. Da jeg ikke ved, hvordan man piller sådanne nykker ud af programmet, må I finde jer i den valgte skrivemåde.

24.04.2023

KLUBHURTIGTURNERING

HURTIGSKAK

ALLE  AFTENER  -  ALLE MEDLEMMER  -  INGEN RUNDETYRANI

- der spilles efter FIDEs regler for skakspillet under anvendelse af TILLÆG A4

- betænkningstiden er 25 min. + 10 sek./mand/parti (Uret stilles på program 16)

- der er ikke noteringspligt

- partier tabes ikke ved ringende telefon

- alle medlemmer af Skakklubben Alssund er via medlemsskabet tilmeldt turneringen

- nye 'ansigter' kan gå direkte ind i turneringen uden andre formaliteter end navn

- som ny kan man deltage 2 aftener, inden man melder sig ind i klubben

- der er ingen rundelægning

- fremmøde/deltagelse er frivilligt

- modstander finder man selv blandt andre, der spiller samme turnering

- farven trækkes der lod om

- 2 partier mod samme modstander med modsat farve er ok

- ved opgørelsen tæller antal point (der laves ikke korrektion) og %-vis score

- turneringen præmieres

- uret skal anbringes, så displayet er synligt for alle

Onsdag d. 19.04. fyldtes først og fremmest af 2 udsatte partier i Forårsturneringen og af en afdeling af klubbens Grand Prix Turnering. Men ved siden af at passe sit job som turneringsleder i Forårsturneringen fik Poul Erik også tid til at indskrive et nyt medlem til klubben. Onsdag d. 12. april slæbte Jonas en skakinteresseret klassekammerat med i klubben, og den nye blev ikke mere forskrækket, end at han dukkede op igen onsdag d. 19., og så blev han fanget af Poul Eriks klo. Vores nye klubkammerat hedder Viktor L. Walsted. Da Sæsonen går på hæld, bliver Viktor først medlem af DSU pr. 01.07.


Dette sidste ændrer dog ikke på, at vi nu kan betragte Viktor som en del af os, og dette understregede Poul Erik ved at udfordre ham til et Klubhurtigturneringsparti. Må jeg opfordre til, at man kigger i nedenstående tabel over Klubhurtigturneringen, hvor man kan se resultatet af Viktors debut i klubben. - Fred fik Poul Erik imidlertid ikke, for midt i hans parti styrtede den nævenyttige Grand Prix Turneringsleder (det er mig) rundt og kaprede interesserede, og uden at vide, hvad han gik ind til, sagde Viktor ja. Derfor blev det kan til det ene parti mellem Viktor og Poul Erik.


Stillingen i Klubhurtigturneringen ændredes ikke i toppen, men Viktor gik ikke ind på sidstepladsen!