16.05.2021

PARTIER  FRA  ONLINE-TURNERINGEN

Lad os se lidt skak. I skrivende stund er der spillet 5 af 7 runder i Sønderborg online Forårsturnering 2021, og Johnny S. Andersen fører med maximumpoint foran Jonas B. Clausen, der kun har sat point til imod Johnny. Foreløbig er partiet mellem dem det eneste, hvor Johnny virkelig har mødt modstand. så lad os se det:

Hvid: Jonas B. Clausen, Alssund

Sort: Johnny S. Andersen, Alssund

2. runde              resultat:  0-1

Åbning: Kongeindisk              Analyse & kommentarer: Johnny S. Andersen & Lichess/Stockfish


1. d4, Sf6  2. c4, g6  3. Sc3, Lg7  4. Sf3, d6  5. e4, 0-0  6. Le2, e5 7. 0-0. Hvid kan ikke vinde en bonde ved at slå på e5. I sidste ende kan sort afdække løbertruslen mod e5 ved at slå på e4 med springeren (Niels B. Yde). 7. ... , exd4  8. Sxd4, Te8  9. Dd3?! 'Tvivlsomt, f3 var mere korrekt.' skriver Johnny. 9. ... , Sbd7  10. f3, Se5?! 'Unøjagtigt, c6 var en anelse mere 

korrekt.' Stockfish foreslår 10. ... , c6  11. Le3, d5. 11. Dc2?! Tvivlsomt ifølge Stockfish, der med dette træk springer fra +0,5 til -0,1. 11. ... , c5  12. Sb3, Le6. 'Jeg havde mange overvejelser omkring dette træk, især pga. truslen f4 efterfulgt af f5, hvilket ser ud til at koste sort en officer. Men da jeg fandt en finte, spillede jeg det.' 13. f4, Sxc4  14. f5, gxf5  15. exf5, Se3. 'Det var så finten, men spillet er stadig meget lige.' 16. Lxe3, Lxb3  17. Dd2, Ld5  18. Lh6? (Se diagram) Stockfish nøjes med '?!', men Johnny skriver: 'Klar fejl, nu får sort overvægt af bønder i centrum! Ta1-d1 var væsentligt bedre for at lægge pres på bonden på d6.' 18. ... , Lxh6  19. Dxh6, Lc6  20. Lf3, Kh8  21. Tae1, Txe1  22. Txe1, d5  23. b3, Tc8  24. Dd2?! 'Tvivlsomt, bedre var Sc3-d1.' 24. ... , d4?! 'Indtil nu har jeg spillet fejlfrit, men her er Dd6 bedre. Jeg spillede trækket for at få afviklet nogle brikker og satse på fribonden på c-linjen. 25. Lxc6, dxc3  26. Dxd8+, Txd8  27. Lxb7, Td2  28. Lf3, c2  29. Kf1, Sd7  30. f6, h5  31. Lxh5, Sxf6 32. Lf3, Sd7  33. Le2?! 'Afgørende fejl,' skriver Johnny, men giver altså ikke rent '?'. 'Nu er det bare et spørgsmål om at "hyppe" rigtigt rundt med springeren.' Stockfish giver også '?!' og skriver: 'Unøjagtigt. Le4 var bedst: 33. Le4, c4  34.bxc4, Sb6  35. Lxc2 osv.'  33. ... , Se5  34. h3, Sc6  35. Lg4, Sd4  36. h4, f5  37. Lh5, Kh7  38. Tc1, Kh6  39. opgivet. 0 - 1. 'Hvids løber har ikke nogen fornuftige steder at gå hen,' skriver Johnny.

18. Lh6?

Da det er en online-turnering, møder man ikke nye ansigter, men da online giver mulighed for spil over alle afstande, gør man nemt nye bekendtskaaber. For os Alssund-spillere er Flaviu-Viorel Stoica fra Vojens Skakklub et sådant nyt bekendtskab. Hans nærskakrating er 1243 og hans spil derfor også meget svingende: Mod Gunnar Bøhrnsen-Jensen spillede han som en Mesterspiller; mod mig holdt han skindet på næsen og tabte kun, fordi han ikke kendte Philidors remis-forsvar i slutspillet med konge og tårn mod konge, tårn og bonde; og mod Poul Erik Nielsen spillede han almindeligt fejlfuldt, indtil han i en tabt stilling lavede en begynder-brøler. Lad os se partierne mod Poul Erik og Gunnar:

Hvid: Flaviu-Viorel Stoica, Vojens Skakklub

Sort: Poul Erik Nielsen, Alssund

5. runde                             Resultat:  0 - 1                 

Åbning: Slavisk Dronninggambit            Kommentarer: Lichess/Stockfish & Niels B. Yde


1. d4, d5  2. c4. Dronninggambit. 2. ... , c6. Slavisk, der holder åbent for sorts hvidfeltede løber. 3. Sc3, Sf6 4. h3, g6?! Unøjagtigt. Med bonden på c6 er 4. ... , dxc4 bedre, og i Dronninggambit hører den sortfeltede løber ikke hjemme på g7. 5. Sf3, Lg7  6. Lf4?! Fra +0,7 til -0,2, altså tæt på en fejl. Hvid skulle slå på d5 inden Lf4. 6. ... , dxc4  7. e4, 0-0? Sort burde hævde bonden på c4 med 7. ... , b5. De sorte bønder på dronningfløjen tager meget plads fra hvid. 8. Lxc4, Sbd7?! 8. ... , b5 er stadig bedre. 9. 0-0, Sb6 10. Lb3, Ld7  11. Sg5, h6  12. Sxf7?? Stockfish giver dette træk '??', men da det er planen, der er forkert burde de 2 '?' være fordelt på 11. Sg5? og 12. Sxf7? 12. ... , Txf7  13. Lxf7+, Kxf7  14. Db3+, e6?? Både tempomæssigt og positionelt var 14. ... , Le6 bedre. 15. Ld6, Se8  16. e5?? En brøler, som Poul Erik udnytter fint. 15. Lc5 var nødvendigt. 16. ... , Sxd6  17. exd6, Lxd4  18. Se4, c5  19. Df3+, Kg7  20. Sc3? Slag på c5 var bedre. 20. ... , Lc6  21. Dg3, Sc4  22. b3, Sxd6  23. Tfe1, Sf5  24. Dd3. Eneste måde at holde Sc3 dækket og samtidig flytte dronningen, men 24. ... , Lxf2+ afdækker truslen Dd8xd3. 25. hvid opgav. 0 - 1.

Her så vi Flaviu som en ganske almindelig spiller med 1243 i rating. I næste parti, der blev spillet en uge tidligere, var han uhyggelig sikker:

Hvid: Gunnar Bøhrnsen-Jensen, Alssund

Sort: Flaviu-Viorel Stoica, Vojens Skakklub

4. runde                              Resultat: 0 - 1

Åbning: Dronningbondespil                        Kommentarer: Lichess/Stockfish & Niels B. Yde


1. Sf3, d5  2. d4, c5. Sådan har vi ikke set Flaviu før. Med aktivt bondespil i centrum skaber han plads til sine egne brikker, og hvid må hele tiden tage stilling til eventuelle bondefremstød. 3. e3, e6  4. c4, Sf6. Hvid har med 3. e3 

16. Dc2

spærret sin sortfeltede løber inde, så det traditionelle Lg5, evt. Lf4, er blevet vanskeliggjort. 5. cxd5, exd5  6. dxc5. Giver sort en isoleret bonde på d5, men i dette parti bliver bonden en magtfaktor. 6. ... , Lxc5  7. Sbd2?! 7. a3, 0-0 8. b4 er mere konsekvent. 7. ... , 0-0  8. a3, Sc6  9. Le2, De7  10. b4, Lb6  11. Lb2?! Kampen står om feltet d4, så trækket er naturligt, men sort kan spille d5-d4 nu, fordi De7 lægger tryk på e2. Hvid skulle have rokeret. 11. ... , Lf5? 11. ... , d4 fører til åbning af spillet, inden hvid får rokeret. 12. 0-0, Tfd8  13. Te1, Se4  14. Sxe4?! Gad vidst, om Gunnar troede, at Flaviu ville slå igen med løberen. 14. ... , dxe4. Nu er bonden med til at indsnævre hvids rum på kongefløjen, og hvid skal tage stilling til såvel d-linjen som f3. 15. Sd2, Dg5. Det trækker sammen. 16. Dc2. Se diagram. Hvids dronning kom ud af bindingen, men hvids forsvar bliver meget vanskeligt nu. 16. ... , Lxe3. Jo, ud af bindingen, men springeren er stadig meget sårbar. 17. Sf1? I 14. træk slog hvid på e4 med springeren, men skulle have spillet den til f1. Her er det omvendt! Stockfish giver denne variant: 17. Sxe4, Df4  18. Lc4 (dækker f2), Ld4  19. Lxd4, Txd4 20. f3, Tad8 21. Lf1, Lxe4  22. Txe4, Df6  23. Tae1, g6 med lige spil. 17. ... , Lxf2+. Av!! Du har vel set, at e4-e3 afdækker løbertruslen mod Dc2. 18. Kh1, e3  19. Dc3, Sd4  20. Ted1, Lh3. Mat er selvfølgelig bedre end en løber. 21. g3. 21. Sxe3 holder en smule længere, men ... 21. ... , Dd5+  22. Lf3, Dxf3 #  0 - 1. Flot! De fleste Mesterspillere ville have været godt tilfredse med at spille sådan et parti!