15.05..2024

Forårs Hurtigturnering

2024

Som en nyskabelse har klubbens turneringsansvarlige, Poul Erik Nielsen, her i april/maj 2024 tilrettelagt en 5 runders hurtigturnering, hvilket jeg finder har været en hyggelig måde af runde sæsonen af på. Anledningen til initiativet er Gråsten Skakklubs 100 års Jubilæumsturnering, der ligger i Pinsen. Imellem den ordinære Forårsturnerings afslutning og turneringen i Gråsten opstod der et hul i kalenderen, som Poul Erik kunne fylde med denne hurtigturnering, som blev ratet.


Antallet af tilmeldinger til turneringen var ulige, så for at undgå oversiddere valgte Poul Erik at trække sig selv fra den. For dette og for til trods for dette selv at varetage turneringslederposten vil jeg gerne takke Poul Erik.


Turneringen fik 16 deltagere, der blev delt i en lukket 6-mands-gruppe og en åben 5-runders Monrad 10-mands-gruppe, Basis 1 og 2.


Basis 1


I basis 1 lagde Jonas B. Clausen og referenten hårdt ud med at vinde begge partier 1. aften. Knap så fremfusende var Mathias Granum og Erik Holm Petersen, der nøjedes med at vinde hver et af de to partier, mens Hans Philipsen og Nick Berry beskedent nøjedes med runde streger på turneringstavlen. Undervejs i runderne stod Hans Philipsen klart til gevinst mod Erik Holm Petersen, men det er jo ikke nok at stå til gevinst. Selv spillede jeg 1. ... , b6 på 1. e4 imod Mathias Granum, og Mathias' løsning var ikke den bedste. Igen var det ikke dette, der afgjorde partiet. Nick er farlig, fordi han tænker fordomsfrit, men netop derfor begår han også mange fejl.

Jonas fastholdt delt topscorerstatus i runde 3 og 4. Med 1½ point delte han scoren med Hans Philipsen, og nu var han alene på 1.-pladsen med 3½. Selv leverede jeg det halve point til Hans i et utroligt parti, hvor vi skiftedes til at stå til gevinst og sluttede med remis. Jonas fik det halve mod Erik, der reddede en remis mod mig, hvor jeg igen besvarede 1. e4 med 1. ... , b6. Mathias tabte til Jonas og vandt over Nick, der ligeledes tabte til Hans. Endelig tabte Nick også til Erik, da de spillede sidste rundes kamp, fordi Erik var forhindret d. 08.05.

Sidste runde blev yderligere en fuser, da Hans Philipsen meldte afbud og tabte til Mathias. I den opståede situation foreslog jeg Jonas remis, hvilket han tog imod. Derved blev Jonas 1 og jeg 2.


Basis 2


Skønt kun Niclas Betz og Lucas Granum er juniormedlemmer af klubben fik også Tim Skliarevski, Ishaan Bhavsar og Knud Halskov fra Skakskolens hold i DM lov til at deltage i turneringen. Dermed udgjorde skakskolen halvdelen af Basis 2. Af de resterende 5 var 2 kommet til i 2024, 1 i efteråret 2023 og blot 2 mere rutinerede.


Bent Svensson, der er ny, lagde ud med at vinde overraskende over Niclas Betz, der vanligt spiller hurtigt, og som vandt Forårsturneringen 2024. Men i 2. runde tabte Bent til den anden nye, Bernardo T. Andresson, der havde vundet også 1. runde mod Ishaan Bhavsar og dermed lagde sig i spidsen. 2 point nåede også Thomas L. Thorgaard, men dette uden kamp i 2. runde, hvor modstanderen, Lucas Granum, fik et ildebefindende. Andreas Eriksen måtte give Tim Skliarevski remis i 1. runde, men vandt over Knud Halskov i 2. og lagde sig således på 3.-pladsen. Ishaan gik hjem efter nederlaget til Bernardo og tabte derfor til Niclas i 2. runde. Niels Jørgensen vandt 2. runde over Tim, der havde gevinst, men som sagt ... I 3. og 4. runde viste Niclas, at han tog nederlaget i 1. runde alvorligt: først vandt han over Tim og bagefter over Andreas. Tim fik i 4. runde 1 point mod Knud, mens Andreas i 3. tabte til Lucas.  Knud tabte i 3. runde mod Ishaan, og Lucas spillede i 4. runde remis med den positive overraskelse Bernardo, der havde vundet 3. runde mod Thomas. Thomas vandt i 4. runde over Bent, som i runden inden havde vundet over Niels, og Niels vandt 4.runde over Ishaan... Således spillede Bernardo og Niclas topopgør i 5. runde, og her måtte Bernardo bøje sig, så som minimum delte Niclas 1.-pladsen. Tim vandt over Ishaan, Niels  uden kamp over Knud, der måtte melde afbud, og Bent viste igen kvaliteterne ved at vinde over Lucas. Tilbage sad Thomas og Andreas, og Thomas kæmpede for at dele 1.-pladsen med Niclas, men i en kompliceret stilling med løber og springer mod tårn, gjorde Thomas en alvorlig fejl, som Andreas så i 2. ombæring, og Andreas vandt!