27.12.2023

PARTISIDE

Tegnenes betydning og antal anføres i et skema, der har dette indhold:

Som lovet under omtalen af klubbens holdkampe bringer jeg her 2 partier, hvor begge de undertippede præsterer over forventning.

Thomas L. Thorgaard var reserve på 2.-holdet og spillede på 4.-brættet sort mod Christian Jørgensen på 1.-holdet. Thomas besvarede Christians 1. e4 med Caro-Kann, der anses for at være en meget solid åbning. I stedet for at spille 7. h4 fortsatte Christian med 7. Sh4, der ganske vist fjerner sorts irriterende hvidfeltede løber, men til gengæld åbner h-linjen for sort. Christian rokerede derfor langt, og da Thomas gjorde det samme ofrede Christian tvivlsomt sin h-bonde for angreb i centrum. Presset i centrum blev stort, men Thomas forsvarede sig godt og opfindsomt, og stillingen ebbede ud i et slutspil, hvor Thomas havde springer og bonde mod løber, men Thomas' tid var dårlig, så han stilllede sig tilfreds med remis.

I årenes lø er jeg en del gange løbet ind i synspunktet, at man ikke vil lære åbningsteori, fordi man måske bare løber ind i en eller anden forberedt 'fælde'. Risikoen er der skam, men måske undgår man netop 'fælden' ved at have sat sig ind i åbningen.


Om det er ovenstående, der har været Steen Jensens motiv for ikke at sætte sig ind i Wienergambit, kan jeg ikke udtale mig om, men i hvert fald øjnede han fred og ingen fare, da Nick efter åbningstrækkene 1. e4, e5  2. Sc3, Sf6 diskede op med 3. f4. Troede Steen, at det bare var en variant af Kongegambit? I hvert fald spillede han 3. ... , exf4 og stod over for 4. e5, der jager springeren 'hjem' til g8.

Denne succes fik ikke Nick til at overfalde Steen hæmningsløst. I stedet fortsatte han roligt med at udvikle sig, og kendetegnende for partiet er, at Nick på intet tidspunkt forivrede sig.

Steen syntes ikke at føle sig hjemme i slutspillet med Tårn og Springer mod Tårn og Springer. Især havde han svært ved at finde anvendelse for springeren, som han på et tidspunkt parkerede på et hjørnefelt! Nick forløb sig ikke, skabte en fribonde på kongefløjen og vandt sikkert. Stor ros til Nick for udvist tålmodighed.