17.09.2023

PARTISIDE

Tegnenes betydning og antal anføres i et skema, der har dette indhold:

Arne Petersen har fået en lovende start i vores Klubmesterskab, idet han efter 3 runder har 1½ point og - først og fremmest - ikke har fået de 1½ point ved særligt held, men ved solidt spil. Her vil jeg bringe det parti, jeg tidligere (under omtalen af 1. runde) lovede at bringe. Ganske vist er det det parti, Arne har tabt, men ganske få træk før matten kunne han have forceret gevinst! Se blot

I 2. runde vandt Arne overbevisende over Henning Staugaard, og til trods for, at han undervejs i 3. runde mod Sten-Olof Jansson var 2 bønder bagud - og til sidst en hel officer - , lykkedes det ham at lokke Sten-Olof til at forsvare sig forkert mod en fribonde og derved redde en remis ud af stillingen.

I 3. runde af Klubmesterskabet spillede Johnny S. Andersen og Erik Holm Petersen dette seværdige parti: