13,03.2023 - med korrektion 14.03.2023

Holdturneringen 2022-23

runde 7  -  A-rækken

Alssund 1  -  Nr. Snede 1 : ikke godt

Holdturneringssæssonen er slut, og det er på tide at gøre status.


Sidste år rykkede Alssund 1 ned fra Mesterrække 1 til Mesterrrække 2, og samtidig skiftede denne navn til A-rækken, og holdets størrelse blev reduceret til 6 fra 8. Dette sidste måtte være et plus for Alssund, for i og med, at Johnny, Kim og Christian ikke længere spiller for holdet, betød reduktionen, at vi ikke skulle til at 'grave' dybere' i tabellen for at finde spillere. Men skulle nogen af os have forvildet sig til at have et billede af Alssund som en Mesterrække-klub, så må de hellere viske tavlen ren: Alssund bør under de nuværende forhold kunne klare sig uden problemer i A-rækken, men vi har ikke spillere til at spille om oprykning og må i stedet koncentrere os om ikke at rykke ned.


Som det fremgår af nedenstående tabel blev holdet ramt af, at 2 af de faste spillere spillede væsentligt under forventet score, mens ingen - i modsætning - scorede klart over. Især de to sidste runders 1-5 nederlag, gjorde vores overlevelse i rækken spændende:

Som det fremgår af tabellen måtte Allan S. Lausten melde afbud til kampen mod Nr. Snede. Efter tur spurgte Niels forskellige, og heldigvis kunne Simon S. Asmussen spille. At vi i 42 partier havde afbud til 8, vil jeg ikke anse for mange afbud, men mod Nr. Snede blegner det: Nr. Snede havde afbud til 2 partier og stillede for 5. gang med det annoncerede hold. Noget af en mundfuld! De lå til oprykning, men kunne indhentes.


Som sædvanlig spillede Sten-Olof som lyn og torden. Partiet blev Alssunds bedste, så se her:

Dette parti har jeg kommenteret meget bedrevidende. Bemærk min kommentar om at røgen 'har lagt sig' til træk 18. Når røgen har lagt sig, er det tid at gøre status. Sten-Olof har betroet sig til mig, så I må endelig ikke lade det gå¨videre, når jeg nu fortæller jer, at Sten-Olof ikke gjorde status, og i resten af partiet troede han, at han spillede med en kvalitet og en bonde i underskud, og derfor var han lettet, da det lykkedes ham at holde remis. Pudsigt at tænke på, at begge parter kæmpede for remis! Partiet tog en time!


Simon S. Asmussen kom godt fra åbningen. Desværre har jeg ikke partiet, så jeg kan ikke redegøre for, hvad der gik galt, men det meget stærkt, da det skete. 2 timer.


Erik Holm Petersen greb noget initiativ mod Steen Nielsens kongestilling, men forsøget var halvhjertet, Steen forsvarede sig sikkert, og Erik pådrog sig svækkelser. Partiet sluttede med en ren overseelse, og da Erik stod med en officer for lidt, opgav han.


Niels Skovvart kom med hvid mod Lars Wisler Pedersen ind i noget Hollandsk. Niels fianchetterede begge sine løbere, men tillod så Lars at etablere en springer på d3, og denne byttede sig mod Lb2. Om det skyldtes de problemer, Niels havde måttet kæmpe imod, ved jeg ikke, men han 'stjal' en bonde, hvor han overså, at Lars sluttede slagudvekslingerne med en dronnningeskak, der vandt en officer. Med dronningerne på brættet forsøgte Niels selvfølgelig at få noget ind mod sorts åbne kongestilling, men Lars spillede sikkert og spandt til sidst et matnet omkring Niels' konge. 3 timer og ½-3½ og 2 resterende kampe. 14.03.2023: Niels Skovvart har korrigeret mig. Han så springertabet, men regnede med evig skak, hvilket der også var! Niels regnede 2 muligheder for lige gode, men det var de ikke, og Niels valgte den forkerte.


Tilbage sad Bo Jensen og jeg på bræt 1 og 2. Bo mødte 2000-manden Morten Swayne Storgaard og jeg hans noget mindre gode, men stadig gode far, Flemming Swayne Storgaard.

Lad det være sagt med det samme, at mit parti sluttede først, og at jeg var så trængende, at jeg styrtede af sted, så jeg ikke fik slutningen af Bo's parti med, og hans notering er så uklar, at jeg ikke kan rekonstruere slutningen af partiet.

Bo var under konstant pres partiet igennem. I åbningen udsatte han rokaden for at holde tempo, og hans taktik lykkedes også så vidt, at han fik afviklet til et slutspil med et tårn hver og uligefarvede løbere med kongen i midten, men med en bonde mindre. Mortens 5 bønder var fordelt i 3 øer: en isoleret h-bonde og en isoleret c-bonde samt 3 bønder på f- og e-linjerne, mens Bo's 4 bønder fordelte sig i 2 øer: g- og h-bonde og b- og c-bonde. Det lykkedes Morten at afvikle sin klynge i midten til fribønder i h- og e-linjen. Samtidig skabte Bo en fribonde i b-linjen mod at give Morten en i c-linjen. Nærmere kommer jeg det ikke: Morten vandt på en eller anden måde.


På det tidspunkt var mit parti som nævnt færdigt. I Caro-Kann spillede Flemming 4. ... , Sf6 og slog tilbage med g-bonden. Senere rokerede jeg langt, og vi byttede begge løbere. Min g-bonde og min h-bonde blev lagt under pres, men det lykkedes mig at holde sammen på stillingen. Derefter flyttede Flemming sin dronning til Dronningefløjen og forsøgte at lægge pres her og i centrum. Det var Flemming, der bestemte farten, og jeg følte mig under stort pres - og som vanligt var min tid ikke for god. Derfor så jeg ikke, da jeg fik mulighed for at afvikle til et dronninge-slutspil med en merbonde. I stedet afviklede vi til et tårnslutspil, hvor mit tårn fik den tvivlsomme passive rolle. Her var Flemming så venlig at blive bange for et commandoraid, jeg lavede, og jeg fik (mindst) genoprettet balancen. Dette ebbede ud i remis.

Knap 4 timer og 1-5! Søde venner!