KOMMENDE TURNERINGER/iNDBYDELSER/TILMELDING

Enkeltmandsturneringer

_________________________________

25.09.2021

KLUBMESTERSKAB 2021

Skakklubben Alssund

3. runde

Alle 3 runder er færdigspillede, når dette skrives. Hans Peter Brunsgaard og Jonas B. Clausen havde et udsat parti fra 2. runde. Hans Peter byttede springer og løber for tårn og bonde, men manglede stilling til at bevare initiativet, som Jonas stille og roligt overtog, og så vandt han en officer og en kvalitet, og sluttede af med en fiks lille dobbeltskak, der vandt et tårn.

I 3. runde havde Jonas hvid mod Torbjørn Winsløv, der blottede feltet e6 til en springer. I sin iver efter at redde både Dc7 og Lg7 overså Torbjørn en dronningskak på h5. Mat!


Johnny og Per delte ret hurtigt. Det var vel det, man kalder 'en stormesterremis'. Johnny spillede hvid, men fortalte efter partiet, at han pga. diverse var temmelig uoplagt, så han søgte en hurtig remis.


Broder lod som sort Allan få en kæmpespringer på e5. Først ødelagde denne via g6 sort i at rokere kort, og da Broder senere med dronningen på d6 rokerede langt hilste springeren fra f7 på flere prominente medlemmer af den sorte familie. Broder opgav, skønt der var masser af spil i stillingen.


Thomas spillede længe godt mod Poul Erik, men forpligtede sig rigeligt på kongefløjen og spillede derefter en fejl, der gav Poul Erik et initiativ, som han udnyttede til først at svække Thomas' kongestilling og siden til at fremtvinge afbytning af Thomas' dronning for tårn og løber. I sidste ende satte Poul Erik den blottede sorte konge mat.


Sten-Olof vandt en arbejdssejr over Henning. Efter at have fået en bonde foræret spillede Sten-Olof slapt og med en smart kombination kom Henning en bonde foran. Desværre missede han at aktivere sit tårn, hvilket Sten-Olof udnyttede på nydelig vis.


Arne førte de hvide mod Hans Peter, som noget uforståeligt gav dronning for tårn i en stilling, hvor han stod til at miste tårn for løber. Derfra var partiet spil mod ét mål, og da Arne forvandlede en bonde, blev det for meget for Hans Peter.


Rundens dramatiske højdepunkt indtraf i min tidnød mod Erik. Jeg havde givet en bonde i åbningen, men havde ikke held til at bevare initiativet. Dette overtog Erik lidt efter lidt. Som ekstra kryderi gav han bonden tilbage, men lukkede dermed min løber ude fra løjerne på kongefløjen. I en vanskelig position med dronning og konge til at forsvare mod dronning og springer havde jeg flere gange under 10 sekunder tilbage, og det lykkedes Erik at vinde 2 bønder mod at bytte dronningerne af. - I dette slutspil gik Erik helt galt i byen og tabte til mine fjerne fribønder.

(fortsat fra 'forsiden')


Sten-Olof spillede godt og holdt sammen på stillingen, men fik heller ikke selv bid, og parterne enedes om remis. Set med Alssund-briller var Hans' parti mest interessant. Hans fik initiativ og kunne til sidst afvikle med en kombination, hvor han fik 2 tårne og en bonde for sin dronning, og hans stilling var fordelagtig. Som nævnt er han ude af træning, og der er ikke noget at indvende mod, at han modtog et remistilbud.

Gennem hele mit parti havde Allan Hye et plus på mellem 0,7 og 2,0. Hans brikker stod bedre placeret, og jeg måtte påtage mig svagheder. I tidnøden begik jeg unøjagtigheder og endelig en fejl, der tillod ham at trænge ind med mattrusler, der blev for dyre at afværge.

Som sidste mand holdt Allan skansen, men Gert Jøhnk pressede ham, og i sidste ende måtte også Allan give fortabt. 1 - 6 !  

25.09.2021

GRAND PRIX

Efterår 2021

Resultat af 2. runde 22.09.2021 og stillingen

2. afdeling af efterårets Grand Prix turnering blev spillet d. 22.09.2021 med 6 deltagere.

Sten-Olof var i hopla og gjorde rent bord. Bl.a. tog han grusom hævn for at få sin dronning fanget af mig i Klubmesterskabet ved at fange min dronning midt på brættet! - Allan tog 2.-pladsen. I sidste runde spillede han og jeg et oprivende spændende parti, hvor han trak det længste strå. - Det samlede resultat og den opdaterede stilling blev:

_________________________________________________________________________________________________________

AFSLUTTEDE TURNERINGER

Enkeltmandsturneringer