IGANGVÆRENDE TURNERINGER

Enkeltmandsturneringer

Holdturneringer

_________________________________

Partier & stockfish på denne hjemmeside

For nogen tid siden argumenterede jeg for at bruge STOCKKFISH-vurderinger, når jeg bringer partier på hjemmesiden. Siden har jeg anvendt symbolerne ?! = et tvivlsomt træk, ? = en fejl og ?? = en brøler. Men jeg har ikke anvendt de velkendte symboler: !? = et bemærkelsesværdigt/overraskende træk, ! = et godt træk og !! = et overraskende og samtidig meget stærkt træk, for STOKFISH bruger ikke disse, og jeg mener mig ikke kvalificeret til at dømme, selv om jeg gerne vil rose spillere for gode træk.

Fremover vil jeg imidlertid udvide STOCKFISH-kommenteringen. Samtidig med at STOCKFISH bringer ovenstående symboler, bedømmer analysen i programmet med tal, der angiver noget om positionsforskel.

Alle skakspillere kender til at opgøre brikkernes indbyrdes værdi, opgjort i bønder. Dette bondepointsystem udvider STOCKFISH til også at gælde stillingen, men nu er det ikke længere praktisk at lave opgørelsen i hele tal. Derfor bruger STOCKFISH decimaltal, altså kommatal med 2 decimaler. Det tal, STOCKFISH oplyser, er forsynet med et "+" eller et "-" (minus). Plus betyder "i hvids favør" og minus "i sorts favør". "+ 1,00" angiver, at hvid har en fordel, der svarer til en bondes værdi. - For fremtiden vil jeg ind imellem angive STOCKFISHs vurdering i parentes efter et træk. En gang imellem afløses tallet af symbolet M fulgt af et helt tal. Dette betyder, at den pågældende farve i den opståede stilling kan sætte mat i det anførte antal træk.

Lad os prøve.

oprettet 02.02.2021

Alssund Test-01

Onsdag d. 27. januar arrangerede Poul Erik Nielsen en lille online test-turnering for nogle spillere i Alssund. Spillerne var foruden skribenten af disse linjer Simon S. Asmussen, Emre Ozsoy, Poul Erik Nielsen og Niels Skovvart.

Testen forløb gnidningsfrit, hvad angår Lichess.org's afvikling. Den var indstillet til at gå over 3 runder med 15+03 som betænkningstid.

Slutstillingen blev:


1. Niels B. Yde                    3p

2. Niels Skovvart               2p

3. Poul Erik Nielsen          1½p

4. Emre Ozsoy                   1½p

5. Simon Asmussen         1p


Undervejs i turneringen kunne man følge de øvrige partier, og efter turneringen kan man se alle partierne igennem, og man kan få Lichess' Stockfish analyse på hvert parti (på chess.com kan man også få Stockfish analyse, og denne er lidt dybere og lidt mere detaljeret end Lichess'). Som 'sted' at mødes til turnering - stor eller lille - er Lichess.org velegnet.

_________________________________________________________________________________________________________

AFSLUTTEDE TURNERINGER

Enkeltmandsturneringer