Invitationer

Hvis du ikke har andet at tage dig til i uge 42 (skolernes efterårsferie), har hjemmesiden modtaget  nedenstående tilbud om at kombinere rejseaktivitet med skak:


https://guernseychessfestival.org.gg og festival@gcf.org.gg


16.05.2022

Sæsonafslutning  m.

Klubmesterskab  i  lynskak

Sæsonen 2021-22 er slut. SKAKKLUBBEN ALSSUND har ikke flere programlagte aktiviteter i indeværende sæson, der slutter med udgangen af juni. Nu kan vi så se frem til - og lade op til - næste sæson, sæson 2022-23, som vi åbner onsdag d. 10. august.


Den afsluttede sæson blev i hovedtræk en god sæson for klubben, men den startede med en meget trist begivenhed. Vores gode klubkammerat Gunnar Bøhrnsen-Jensen afgik pludseligt ved døden d. 19. juli.


Men i det store perspektiv var sæsonen god for klubben, og ikke mindst må det nævnes, at vores medlemsliste nu omfatter 11 navne, der ikke var på listen d. 22. juni 2021. Skakskolen måtte desværre sige farvel til Sebastian Nguyen, der ikke kunne overkomme alle sine opgaver, men i stedet har skakskolen udviklet sig til, at en del klubmed-lemmer er begyndt at deltage.


2022 har været en travl ½-sæson, hvor der ikke har været plads til megen 'udenomsaktivitet'. Derfor gik vores Grand Prix-turnering i stå efter blot 3 afdelinger, og kun 2 spillere havde deltaget i alle 3, mens 2 spillere, der scorede maximum en aften, ikke deltog i flere. Det magre resultat blev, at denne ½-sæsons Grand Prix blev vundet med sølle 30 point af den ydmyge skribent.

Klubformand Niels overrækker Grand Prix-vinder Niels en flaske vin for den enestå-ende præstation

2'eren, Niels, overrækker en flaske til 1'eren, Johnny

Sæsonen afsluttede klubben med et Klubmesterskab i lynskak. Dette samlede 11 spillere, og af disse 11 var over halvdelen - nemlig 6 - nogle af klubbens nye medlemmer. Set i lyset af, at vi kalder det klubmesterskab, er det omvendt tilfredsstillende, at Johnnny S. Andersen og Niels Skovvart samt vinderen af julelynturneringen, Jonas B. Clausen, stillede op.

Selvfølgelig har folk deres grunde til ikke at kunne deltage, men det vil være godt for klubben, hvis flere ville prioritere højt at deltage i disse uhøjtidelige arrangementer.


Sten-Olofs medvirken blev moderatorens, idet han vandt over såvel Jonas som Adin, der begge ligeledes tabte til Niels og Johnny. Turneringen blev tilfældigvis tilrettelagt sådan. at Niels og Johnny mødte hinanden i sidste runde, og indtil da havde begge scoret maximum.

Johnny vandt.