26.04.2024

SKAKKLUBBEN  ALSSUNDs 

Forårsturnering 2024

7. runde

- en finalerunde med et par

nette overraskelser

Alssund Forårsturnering 2024 er slut, og 7. og sidste runde bød på forskelligt forventeligt og forskellige overraskelser. Først og fremmest skal det herfra siges, at alle mødte frem og spillede deres partier, og i lyset af, hvad vi har set i tidligere runder, er dette meget positivt.


Runden blev sat i gang kl. 19 af TL Poul Erik Nielsen. 'Gemt' i hjørnet mod forhallen og Perlegade  sad Niclas Betz og spillede mod Nick Berry - og så rejste de sig og pakkede sammen og stillede brikkerne op. Niclas havde vundet på en utrolig overseelse af Nick. Dermed nåede Niclas 5½ point.


Men de øvrige 9 partier tog mere normal tid. Karsten Jensen spillede hvid mod Hans Peter Brunsgaard, og Karsten sjuskede en bonde væk i åbningen. - Arne Petersen diskede op med Kongeindisk mod Viktor Walsted, som ikke fik stillet sig bedst op og satte en officer i slag, hvilket Arne dog var så elskværdig at overse. - Adam Cedzo ville have angreb på dronningefløjen og spillede Benkö-Gambitten mod Sten-Olof Jansson, som dog forsvarede sig godt. - Jonas B. Clausen vendte tilbage til 1. d4 mod Erik Holm Petersen, der spiller Nimzoindisk, Jonas forsvarede sig mod Lb4 med Dc2, og spillet blev lidt rodet, da Jonas byttede sin d-bonde på c5. - Poul Erik Nielsen spillede Siciliansk denne gang, og det besvarede Mathias Granum med 2. c3. Poul Erik valgte både at spille 2. ... , d6 og at undlade at slå på d4. I stedet svækkede han sine hvide felter på dronningefløjen med b6 og Lg4. - Henning Staugaard, der spillede for 1.-pladsen i Basis 2, lagde an til et blodigt overfald på Andreas Eriksens konge, men satte så et tårn i slag og tog ikke den løber, han kunne have fået. Henning fastholdt angrebet, men Andreas forsvarede sig godt længe. - Niels Jørgensen og Bernardo T. Andresson spillede et meget lige spil, hvor Niels formåede at bevare fortræksfordelen, imens de lidt efter lidt afviklede til et slutspil med tårne. - Christian Jørgensen spillede for 2.-pladsen, og han kom fra Peter Ottens Skandinaviske åbning med en mindre fordel. Begge rokerede langt - Peter mest af nød. - Thomas L. Thorgaard var lige med Henning Staugaard, og med hvid mod Bent Svensson lagde Thomas an til angreb på Bents konge og gav en bonde mod godt spil.


Niclas var taget hjem. Niclas bor i Padborg. En af hans forældre bringer ham til skak i Sønderborg. Hans far kan tage sit arbejde med, men begge venter, mens han spiller. Ofte skal hans lillebror passes samtidig, og lillebror er meget tålmodig. - Men nu var de selvfølgelig kørt hjem.


Karsten kom under voldsomt pres. En svækkelse af 1. række gav plads til Hans Peters tårn, og Hans Peter vandt yderligere en bonde, inden der blev afviklet til et slutspil med 2 lette hver og 3 fribønder på dronnningefløjen til Hans Peter. Karsten gav op.


Arne tillod Viktor at få en stærk bonde på c5, og denne understøttede en springerforpost på d6. I det hele taget kom Arnes officerer til at stå dårligt, og han måtte give en kvalitet. Derefter blev der afviklet til slutspil, og  her gjorde Viktor kort proces.


På dette tidspunkt skete der noget i Basis 1. Sten-Olof havde en af de dage ... Husker I, da han for et par år siden vandt over Johnny? I partiet her kørte det for Sten igen, men Adam gik ikke så hårdt efter gevinst, som Johnny gjorde. I stedet foreslog han remis, og dette tog Sten-Olof imod.


Både Sten-Olof og Adam havde nu 4 point. Mathias Granum havde 5 på kontoen, og han stod ikke hverken dårligt eller tvivlsomt. Derfor valgte Christian Jørgensen det sikre: At gå efter 2.-pladsen. I en stilling, hvor han havde initiativet, men ikke stod til gevinst, foreslog han Peter Otten remis, og forslaget blev modtaget.


Partiet mellem Jonas og Erik var ubalanceret og noget uoverskueligt. I lyset af de 2 nævnte remis'er valgte de at se stort på stillingens uafklarethed, og også de tog remis.


Tilbage sad i Basis 1 Mathias mod Poul Erik, og Mathias var allerede alene om 1.-pladsen. I Basis 2 var partierne Niels Jørgensen - Bernardo T. Andresson, Thomas L. Thorgaard - Bent Svensson og Andreas Eriksen - Henning Staugaard stadig i gang.


Tårnslutspillet mellem Niels og Bernardo blev mere spændende, end Niels brød sig om. Ganske vist fik han den fjerne fribonde, men han satte en bonde til, så Bernardo havde 2 fribønder, og samtidig afspærrede Bernardo Niels' konge. Imidlertid fik Niels muligheden for at bytte sin bonde for Bernardos centrumbonde, og Niels kunne nå den tilbageværende randbondes forvandlings felt med sin konge. Dette undlod han, og i stedet overså han, at Bernardo truede med mat.


Mathias havde holdt Poul Erik stærkt optaget på dronningefløjen, og Poul Erik måtte opgive at rokere. I stedet fik han en åben g-linje til sit h-tårn, men ingen forbindelse mellem tårnene. Mathias svingede sine tropper til Kongefløjen, og Poul Eriks pladsmangel blev lidt af en hæmsko. Galt gik det imidlertid først, da Poul Erik overså et dræbende bondefremstød, da han spillede sit tårn til g5, hvor Mathias kunne bytte tårne og støde sin f-bonde til f6. 

På denne overbevisende måde vandt Mathias klubbens Forårsturnering!


Thomas fulgte sit bondeoffer op med et lovende officersoffer, og Bent lavede en brøler, så Thomas havde mat i 4. Dette overså han dog, og nøjedes med at vinde officeren tilbage. Dernæst foretog han et par tvivlsomme træk, der gav Bent modspil, men fordelen var klar, da han påny gav en officer - og kom i en dårlig stilling. Denne fordel fastholdt Bent, og med forskellige trusler svækkede han Thomas' forsvar. Endelig overså Thomas en mat, og dermed kom han baud for Niclas.


Tilbage sad Henning og Andreas, og skønt Andreas havde stor overvægt, var det ham, der havde ryggen mod muren. Den eneste officer, Henning fritog fra at angribe Andreas' konge, var hans egen, der stod godt og trygt. Men et tårn er meget at være bagud, og Andreas holdt sammen på sin stilling. Imidlertid lykkedes det Henning at holde gryden sådan i kog, at Andreas fik rodet sig ind i en meget uoverskuelig stilling med mange mulige forskellige slagudvekslinger. Henning tog en centralt placeret springer med sin dronning. Springeren var dækket af en bonde, og Andreas skulle blot tage dronningen og give sin egen og derefter blokere et diagonalt angreb af en løber mod hans tårne ved at stille en bonde imellem. Han valgte en anden måde at afvikle på, og da røgen lettede, var Henning en kvalitet foran og stod til at vinde! Andreas' eneste aktiv var en fribonde, og - under over undere - i´bestræbelserne på at standse denne bonde satte Henning for anden gang i dette parti et tårn direkte i slag! Nu vandt Andreas let.


På denne måde - oftest overbevisende i eget spil, men afhængig af ret tilfældigt spil fra konkurrenterne - blev Niclas Betz vinder af Basis 2.