17.03.2023

SKAKKLUBBEN  ALSSUNDs  FORÅRSTURNERING  2023

4. runde

Efter 3 ugers pause fortsatte vores Forårsturnering onsdag d. 15. marts. Aftenen bar præg af 2 afbud, idet Hans Philipsen ferierer på Gran Canaria og Erik Holm Petersen havde forfald. Derudover skete der det, at Broder Petersen ikke dukkede op, og som det kan ses i tabellen, har Broder tabt dette parti.


5 partier blev således spilletPoul Erik Nielsen spillede hvid mod Thomas L. Thorgaard, Simon S. Asmussen hvid mod mig, Peter Otten hvid mod Sten-Olof Jansson, William Jensen hvid mod Henning Staugaard og Arne Petersen hvid mod Nick Berry.


Sten-Olof har problemer med at få sit spil til at køre for tiden. I en Dronninggambit, hvor Peter beholdt den sortfeltede løber hjemme bag e3, spillede Sten-Olof Lb4+ og byttede sin gode løber for Peters mindre gode, og kort efter svækkede Sten-Olof sin kongestilling ved at spille g7-g6. Peter spillede solidt og anbragte en springer på e5, hvor den holdt Sten-Olofs hvidfeltede løber ude, og da Sten-Olof byttede springere på e5, skog Peter med f-bonden. Trin for trin forbedrede Peter sin stilling, og til sidst tabte Sten-Olof en officer - og opgav.


William spillede Spansk, og Henning svarede med 3. ... , Lc5. Dette udnyttede William forbilledligt med angreb på løberen med c3 og d4. Henning byttede bønder på d4 og gav skak med løberen på b4, og her begik William den fejl, at flytte b-springeren til d2, hvor Kf1 havde kostet Henning en officer. Dette undgik Henning nu, fordi han kunne slå springeren på d2 med Lb4 som svar på Da4. William kom i problemer, fordi han tillod Henning at true med c6-c5 i en del træk med trussel på Williams dronning på a4. Til sidst tillod William Henning at spille Lc6 med trussel på Dd5 og igennem den på Se4 og videre på Th1. Henning overså, at han kunne sætte mat i et træk, men hvad gør det, for han fulgte sin plan og satte mat i 2 træk.


I et stykke tid har jeg selv spillet med pludselige, grove fejl, der tabte nogle partier. Allersenest har jeg spillet uden sådanne fejl, men det var med blandede følelser, at jeg med sort skulle møde Simon, som jeg kender for hans aggressive spil. Dette parti var ingen undtagelse. For angreb i den lange, hvide diagonal gav Simon en bonde, og jeg begik en fejl, hvor Simon kunne have vundet en officer. Det undlod han, og jeg fik det gode spil. Partiet havde dette forløb:

Imod Arne spillede Nick den variant af Fransk, hvor sort spiller b6 i andet træk. Dette gav imidlertid problemer, for kort inde i partiet, da Nick havde spillet Lb7, fik Arne ham til med e4-e5 at spille springer f6 til d5, hvor Arne med Ld3-e4 bandt springeren og vandt den med c2-c4. Nick kæmpede bravt, men Arne tabte ikke hovedet, og til sidst vandt han yderligere et tårn i kraft af en binding. Derefter ville Nick ikke længere.


Poul Erik spillede Italiensk mod Thomas, der besvarede Lc4 med Lc5. Denne løber bryder Poul Erik sig ikke om, så han 'ofrer' gerne sin sortfeltede (gode) løber med Le3 og afbytning og dobbeltbonde og halvåben f-linje. Thomas forsøgte at stille sin løber på b7 og angribe diagonalen med d6-d5, men dette var let at afvise, og løberen havde stået bedre på d7, hvorfra den den forsvarede f5. - I en given situation undlod Poul Erik at ofre en kvalitet på f6, hvilket med muligheden for at anbringe en springer på f5 ville have ført til et afgørende angreb. I stedet fik Thomas mulighed for at få en lille fordel, men 2 gange, hvor bondefremstød f5-f4 var muligt, undlod han. I stedet påtog han sig en isoleret dobbeltbonde i g-linjen og afviklede til et slutspil med løber mod springer, hvor det var springeren, der havde overtaget. Thomas kunne stadig holde remis, men begik en fejl, og hans stilling brød sammen. Et rigtig godt parti.


Erik Holm Petersen og Niels Jørgensen har aftalt at spille deres udsatte parti onsdag efter generalforsamlingen.


5. runde spilles d. 29. marts.