SKAKKLUBBEN ALSSUND

hjemmesideansvarlig


niels.b.yde@skakals.dk

IGANGVÆRENDE TURNERINGER

Enkeltmandsturneringer

Holdturneringer

_________________________________

Partier & stockfish på denne hjemmeside

For nogen tid siden argumenterede jeg for at bruge STOCKKFISH-vurderinger, når jeg bringer partier på hjemmesiden. Siden har jeg anvendt symbolerne ?! = et tvivlsomt træk, ? = en fejl og ?? = en brøler. Men jeg har ikke anvendt de velkendte symboler: !? = et bemærkelsesværdigt/overraskende træk, ! = et godt træk og !! = et overraskende og samtidig meget stærkt træk, for STOKFISH bruger ikke disse, og jeg mener mig ikke kvalificeret til at dømme, selv om jeg gerne vil rose spillere for gode træk.

Fremover vil jeg imidlertid udvide STOCKFISH-kommenteringen. Samtidig med at STOCKFISH bringer ovenstående symboler, bedømmer analysen i programmet med tal, der angiver noget om positionsforskel.

Alle skakspillere kender til at opgøre brikkernes indbyrdes værdi, opgjort i bønder. Dette bondepointsystem udvider STOCKFISH til også at gælde stillingen, men nu er det ikke længere praktisk at lave opgørelsen i hele tal. Derfor bruger STOCKFISH decimaltal, altså kommatal med 2 decimaler. Det tal, STOCKFISH oplyser, er forsynet med et "+" eller et "-" (minus). Plus betyder "i hvids favør" og minus "i sorts favør". "+ 1,00" angiver, at hvid har en fordel, der svarer til en bondes værdi. - For fremtiden vil jeg ind imellem angive STOCKFISHs vurdering i parentes efter et træk. En gang imellem afløses tallet af symbolet M fulgt af et helt tal. Dette betyder, at den pågældende farve i den opståede stilling kan sætte mat i det anførte antal træk.

Lad os prøve.

Lad os se slutrundeopgøret i Basis 2 i SLOTSTURNERINGEN:


Hvid: Carsten Andersen, Gråsten     Sort: Hansjørgen Clausen, Gråsten     1-0

Åbning: Modtaget Dronninggambit


1. d4, d5  2. c4, dxc4. Spilles ikke så ofte. Sort kan ikke holde bonden, så de fleste foretrækker at opretholde spændingen i centrum.  3. Sc3 (+0,48), Sf6. Alternativt - og skarpere - kan sort spille 3. ... , e5.  4. e3, e6  5. Lxc4. Forklaringen på, at de fleste ikke modtager 'offeret' på c4. Hvids løber kommer så at sige 'gratis' i spil (man bør ikke glemme, at mens sort brugte 2 træk med sin d-bonde, hvar hvid også brugt 2 træk på at få løberen til c4, nemlig c2-c4 og Lf1xc4).  5. ... , Sc6 (+ 0,98). STOCKFISH kalder trækket for 'brugbart' og anfører 5. ... ,a6 som det bedste. Lad mig tilføje, at 5. ... , Sc6 efter min mening tager noget af fleksibiliteten ud af sorts stilling. 6. Sf3, Le7. 6. ... a6 er stadig bedre.  7.  0-0, 0-0  8.  a3, Sa5  9. Ld3.  8. a3 blev altså spillet for at forhindre Sb4, ikke for at give plads til La2. Det sidste havde mere naturligt end Ld3.  9. ... , c5. Sort får vist ikke tilstrækkelig kompensation for dette bondeoffer. 10. dxc5, Sc6 ?! (+2,68) STOCKFISH foreslår 10. ... , Sb3  11. Lxh7+, Sxh7  12. Dxb3, Lxc5.  11. b4, a6 (+3,69) 11. ... , a5.  

Carsten noterer 28. Ld5

12. Dc2, h6  13. Lb2, e5. Den tvivlsomme kompensation for bondeofferet. 14. Se4, Sxe4  15. Lxe4, Dc7  16. Tad1, Lf6  17. h3, Le6  18. Td2, Tad8  19. Tfd1, Txd2  20. Txd2, Td8  21. Txd8+, Sxd8?! Det var bedre at slå med løberen.  22. Dd3, g6? (+7,17) Taber bonden på e5. Hvid har de centraliserede officerer og d-linjen samt nu 2 bønder, og sort bør ikke bytte af.  23. Lxe5, Lxe5  24. Sxe5, Kg7  25.  Dd4, Kh7  26. a4, f5  27. Lf3, Lc8  28. Ld5, De7  29. Sc4, Le6  30. Dd4. Hvid spiller på det sikre, nemlig at få byttet dronningerne af. At dette koster lidt stillingsmæssigt, gør ikke noget. 30. ... ,  Dd7  31. Lxe6, Sxe6  32. Dd6, De8  33. Se5 (+8,17) Det direkte 33. b5 var bedre. Det er sorts kongestilling, der er sårbar, ikke hvids.  33. ... , Kg7.  Hvid får sin afbytning af dronningerne, men sort får en mere aktiv konge. Hvids fordel er blot for stor.  34. Dd7+? (+5.82), Dxd7  35. Sxd7, Kf7  36. Se5+, Kf6  37. Sc4, Sd8  38. Kf1. Bedre var 38. Sa5. 38. ... , Ke6  39. Ke2, Kd5  40. Kd3, Sc6  41. Kc3, Se7  42. Sa5, Sc6 (+8.20) Så er det tabte vundet ind igen.  43. Sxb7, Sb8  44. b5, axb5  45. axb5, Sd7  46. c6, Sb6 47. Kb4, Sc4  48. Sd8, Sb6  49. Ka5, Sc8  50. b6 og sort opgav.

_________________________________________________________________________________________________________

AFSLUTTEDE TURNERINGER

Enkeltmandsturneringer